Acasa

Proiectul îşi propune să susţină excelenţa în formarea antreprenorială a unor tineri cercetători la nivel de doctorat şi postdoctorat, excelenţă întemeiată pe o abordare interdisciplinară, menită să sporească sustenabilitatea europeana a unei cariere prin initiative novatoare în cercetare şi într-un spectru larg de activităţi de tip iniţiativă lucrativă sau prin creşterea angajabilităţii în domeniile economic, medical, sociologic stiinte sociale si juridice.

Proiectul urmareste nu doar integrarea cercetarilor si diversificarea abordarii antreprenoriale ci si stimularea formarii pentru antreprenoriat in directii ce sunt considerate nevralgice in domeniu.

Urmărim prin aceasta, în mod subsecvent, declanşarea unor tendinţe de coeziune la nivelul mediului academic şi de cercetare, care să depăşească natura formală a fenomenului şi să se identifice în caracterul de comuniune sinergică pentru performanţă competitivă cu efecte viitoare în starea economică şi socială a României.

Vom urmări construcţia unei reţele colaborative pentru tinerii antreprenori care să eficientizeze în timp colaborarea interdisciplinară în cercetare şi corelarea reperelor de exigenţă la nivel european pentru iniţiativele antreprenoriale.

Proiectul de fata va contribui la cresterea gradului de cunoastere a cunostintelor antreprenoriale la nivelul studentilor docotranzi si a cercetatorilor post-doctoranzi, incurajandu-i sa promoveze propriile afaceri dupa finalizarea proiectului. Punctul forte al proiectului constă în dezvoltarea competentelor interdisciplinare prin formarea grupului tinta prin participanti din domenii diverse (economic, medica, sociologic sau de stiinte sociale si juridice).